28.2.10

ബോണ്‍സായ്

വെട്ടിയൊതുക്കി
നിര്‍ത്തണമെപ്പോഴും
പൂന്തോട്ടത്തില്‍
പുല്ലിനെ
കുറ്റിച്ചെടികളെ
ചെറു മരങ്ങളെ

ചന്തത്തിലൊതുക്കി
വെക്കണം
ചട്ടിയില്‍
ആകാശം തൊടാന്‍
പോന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ

മുളയിലേ നുള്ളണം
ആയിരം കൈകളായ്
തളിര്‍ക്കും
മോഹങ്ങളെ

താലോലിച്ചോമനിച്ച്
മോടിയിലൊരുക്കണം
എപ്പോഴും
മക്കളെയെന്ന പോൽ.
--------------------
രാമചന്ദ്രന്‍ വെട്ടിക്കാട്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: