10.5.14

ഇനിയെന്റെ ഏകാന്തതയെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം?


പുഴുങ്ങിത്തിന്നാൻ അവൻ
വറുത്ത് തിന്നാൻ അവൾ
കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലാൻ മറ്റൊരാൾ
എനിക്ക് തന്നേക്കൂ-
യെന്ന് വേറൊരാൾ
നിന്റെ ഏകാന്തതക്ക്
കൂട്ടിരിക്കാമെന്നൊരാൾ.

രണ്ടാമത്തെ പെഗ്ഗിൽ 
മൂന്നാമത്തെ ഐസ് ക്യൂബ്
ഇടുമ്പോഴേക്കും
ഏകാന്തതയതിന്റെ
പാട്ടിനു പൊയ്ക്കോളുമെന്ന്
ഗ്‌ളാസ് മേറ്റ്. 

പച്ചക്ക് തിന്നല്ലേ ശീലം,
പച്ചക്ക് തന്നെ തിന്നോളൂ-
യെന്ന് നാണത്തോടെ നീയും.

പച്ചക്ക് തന്നെ തിന്നാം
ല്ലേ? ;)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: