2.11.13

മടുപ്പിന്റെ പുറന്തോടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഞാനും നീയും.

‌‌‌‌‌‌------------------------------------- അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പെന്ന് നെടുവീർപ്പിടുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെത്തന്നെ കിടക്കും മടുപ്പിന്റെ പുറന്തോട് പൊട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഏതൊരുവന്റേയും ഏതൊരുവളുടെയും നിരാശകളിൽ പെട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയങ്ങനെ കിടന്നിടത്ത് കിടന്ന് കുഴഞ്ഞ് മറിയും കുഴഞ്ഞ് മറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട് കുഴഞ്ഞ് പോകുന്ന നിന്നെയോർത്തുള്ള സങ്കടം കൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങളില്ലാത്ത ആകാശത്തേക്ക് എത്രനാൾ നീയിങ്ങനെ മലർന്ന് കിടക്കുമെന്ന് നിരാശപ്പെട്ടിട്ടാണ് മടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും കിടന്നിടത്ത് കിടന്ന് കുഴഞ്ഞ് മറിയുന്നത്. പല കാഴ്ചകളുടെ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ അവയൊക്കെ തുന്നിക്കൂട്ടി നക്ഷത്രങ്ങളേയും വാരിയെടുത്ത് സ്ഥലം വിട്ടാലോയെന്നാലോചിക്കാതെയല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെത്തന്നെയങ്ങ് കിടക്കട്ടേയെന്ന് പുറന്തോടിനുള്ളില്‍ ആര്‍ത്തലയ്ക്കുന്ന മടുപ്പ് പിടിച്ചുവലിക്കുന്നു (ഹും കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെത്തന്നെ ഹല്ല പിന്നെ എന്ന് കൂടെത്തന്നെയുള്ള ഞാനും!)


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: